Tegin huvitava avastuse. Google translate tõlkides automaatselt määrab meie ilma soota asesõnad inglise keeles sooliseks olenevalt sellest, mis ametinimetust lauses kasutad.

This page summarizes the projects mentioned and recommended in the original post on reddit.com/r/Eesti

Our great sponsors
  • OPS - Build and Run Open Source Unikernels
  • SonarQube - Static code analysis for 29 languages.
  • Scout APM - Less time debugging, more time building
  • GitHub repo seq2seq

    A general-purpose encoder-decoder framework for Tensorflow

    Treenimiseks antakse masinale (https://github.com/google/seq2seq) väga palju tõlkepaare sisse, kui need tõlkepaarid ongi tänapäevasest stereotüüpsest maailmast siis väga midagi sinna parata ei saa. Keegi teadlikult vähemalt seda masinat stereotüüpseks ei teinud.

NOTE: The number of mentions on this list indicates mentions on common posts plus user suggested alternatives. Hence, a higher number means a more popular project.

Suggest a related project

Related posts